Alte șapte comune din Bihor vor fi cadastrate din bani europeni

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a iniţiat procedura de licitaţie pentru Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 194 de unităţi administrativ-teritoriale. Anunţul a fost publicat joi, 11 octombrie, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.

În lista celor 194 de unităţi administrativ-teritoriale pentru care a fost demarată procedura de atribuire sunt cuprinse şapte comune din Bihor. Acestea sunt Chișlaz, Balc, Sălard, Abram, Tăuteu, Sârbi, Biharia.

Finanţarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional – Proiectul major privind “Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19 noiembrie 2018.