Comisia somează România să anuleze plata defalcată a TVA

Comisia Europeană cere Guvernului României să elimine sistemul Split TVA. Daca autoritatile d ela Bucuresti nu se conformeaza în următoarele două luni, următorul pas în procedura de infringement.

De la 1 ianuarie 2018, Romania aplică acest mecanism alternativ de colectare a Taxei pe Valoarea Adaugata în care TVA-ul este plătit într-un cont blocat separat, „ceea ce creează o sarcină administrativă majoră pentru întreprinderile oneste care își desfășoară activitatea în această țară” – spune Comisia. Contribuabilul poate utiliza suma colectată în contul special de TVA exclusiv pentru plata TVA către trezorerie și către furnizorii săi.

Comisia atrage atenția că măsurile contravin atât normelor Uniunii Europene în materie de TVA (Directiva 2006/112/CE a Consiliului), cât și libertății de a presta servicii (articolul 56 din TFUE).

Foto: zf.ro