Exerciţiul de simulare în bazinul hidrografic Crişul Repede. Comunicat

Administraţia Bazinală de Apă Crişuri a prezentat marţi, 2 iulie 2019, exerciţiul de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional – decizional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.

Exerciţiul de simulare se desfăşoară pe perioada 2-3 iulie, în bazinul hidrografic Crişul Repede, pe sectorul superior, în comunele Călățele (CJ), Mărgău (CJ), Bulz (BH) și Vadu Crișului (BH). Cu acest prilej se va verifica modul în care membrii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă aplică prevederile planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi modul în care acestea au fost aduse la cunoştinţă cetăţenilor.

Azi, 2 iulie, în sala de ședință a Administrației Bazinale de Apă Crișuri a vut loc întâlnirea de lucru cu toate structurile implicate pentru prezentarea scenariului exerciţiului de simulare, stabilirea programului de desfăşurare al acestuia, discuţii asupra deficienţelor în funcţionarea fluxului informaţional constatate în perioadele de ape mari. De asemenea, în cadrul exerciţiului, pe parcursul celor două zile se va verifica fluxul avertizărilor meteorologice şi hidrologice până la nivelul primăriilor şi al cetăţenilor din zonele de risc, precum şi fluxul Rapoartelor Informative şi Rapoartelor de Sinteză până la nivelul Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor.

Pentru îndeplinirea scopului exerciţiului s-a luat ca ipoteză depăşirea pragurilor critice de precipitaţii căzute pe un sol umed saturat de precipitaţiile căzute în perioada 1-2 iulie, context în care se prognozează atingerea şi depăşirea cotelor de apărare pe Văile Săcuieu, Călata, Iadului și Crișul Repede şi scurgeri de pe versanţi în bazinul superior al râului Crișul Repede. Se prognozează depăşirea COTEI DE PERICOL la staţiile hidrometrice Răchițele și Călata, şi a COTEI DE INUNDAŢIE la staţiile hidrometrice Bulz și Vadu Crișului.

” Conform acestui scenariu, în bazinul superior al Crișului Repede, în cazul unor precipitații de 60 l/mp, revărsările și scurgerile de pe torenți ar afecta 100 de case în localitățile din județul Cluj și 320 ha teren agricol în localitățile din județul Bihor. Pentru ca aceste efecte să fie diminuate, A.B.A Crișuri nu doar că realizează exerciții de simulare cu toate structurile implicate în situații de urgență, ci și lucrări de apărare menite să protejeze localitățile aflate în zonele de risc.” Imre Istvan, director tehnic A.B.A Crișuri.