Găvrilă Ghilea: La mulţi ani libertăţii presei!

Se împlineşte, în acest an, un sfert de veac de la declararea în Adunarea Generală a ONU a zilei de 3 mai ca Zi mondială a libertăţii presei. Marcată ca atare şi la noi în ţară, această zi recunoaşte rolul decisiv al presei în consolidarea instituţiilor democratice şi a statului de drept şi readuce în atenţia publică importanţa şi necesitatea respectării libertăţii de exprimare, în virtutea articolului 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: „Orice om are dreptul la libertatea exprimării opiniilor; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat”.

Este pentru mine o onoare să adresez, cu prilejul Zilei mondiale a libertăţii presei, cele mai calde felicitări tuturor jurnaliştilor care, cu demnitate, onestitate şi obiectivitate, diseminează informaţii în spaţiul public şi să-i asigur de întreaga mea preţuire pentru responsabilitatea şi dăruirea cu care practică una dintre cele mai nobile profesii.

Deputat Găvrilă Ghilea