Informare de la Aeroport: „Sunt în curs de desfășurare procedurile…”

Conducerea Aeroportului Internațional Oradea informează că în prezent sunt în curs de desfășurare procedurile de licitație pentru proiectele menționate mai jos:

1. ”Lucrări de racordare a drumurilor de incintă la DN79” – studiu de fezabilitate, proiectare, execuție și asistență tehnică din partea proiectantului (construirea unei benzi de decelerare de 127m și a două benzi de accelerare de 130m fiecare), în valoare de 2.300.000 lei.

2. Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări ”Reabilitare platforme existente și drumuri de incintă” în valoare totală 700.000 lei.

Până la termenul limită de depunere a ofertelor, au fost înscriși câte doi participanți pentru fiecare procedură.  În prezent, procedurile sunt în etapa de evaluare a ofertelor iar după încheierea acestei etape, se va anunța public ofertantul câștigător.