Lansarea proiectului „MARIONETELE LA ŞCOALĂ”. Comunicat

„MARIONETELE LA ŞCOALĂ” este titlul proiectului cultural organizat de către Fundaţia Culturală Festivalul Internaţional de Teatru Oradea și este cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional în cadrul sesiunii de finanţare I/2019 a proiectelor culturale, aria EDUCAŢIE PRIN CULTURĂ.

Proiectul nostru își propune să creeze un cadru specific artei teatrului de animaţie – cu marionete, prin care şcolari din învăţământul incluziv special gimnazial şi copii din medii defavorizate îşi vor putea dezvolta aptitudini de comunicare, de interacţiune cu factorii sociali din mediul lor înconjurător, vor avea posibilitatea de a identifica mai uşor şi de a rezolva probleme, conflicte sau greutăţi din viaţa lor de zi cu zi, precum şi posibilitatea creării unui mediu propice înspre acceptarea diversităţii şi promovarea toleranţei în mediul lor social apropiat (sala de clasă, familia, locul de joacă, oraş. De asemenea, acest proiect este adresat şi unui public general, prin desfăşurarea unor activităţi în cadrul festivalului pentru copii KidsFest Oradea 2019.

În prima fază a proiectului, se vor realiza câteva etape de pregătire şi de creare a materialelor necesare susţinerii atelierelor de teatru cu marionete. Iniţial, responsabilul artistic al proiectului, actorul păpuşar Florian Silaghi, va efectua o vizită în Cehia, la Compania Karromato, unde sub îndrumarea marionetistului şi regizorului Luis Montoto, va participa la o sesiune de training în vederea construcţiei şi mânuirii marionetelor cu tijă în miniatură. Aceste informaţii vor fi înregistrate video, pentru a fi apoi utilizate de către echipa de creaţie şi de actorii implicaţi în proiect, în vederea realizării şi susţinerii atelierelor cu copiii. Următoarea etapă constă în finalizarea schiţelor scenografice cu păpuşile şi scenografiile în miniatură, precum şi construcţia şi finisarea marionetelor cu tijă în miniatură, de către echipa artistică din proiect – scenografie/pictură: Oana Cernea şi sculptură/butaforie: Răzvan Chendrean.

Activităţile principale ale proiectului se vor desfăşura în perioada Mai – Iunie 2019. Practic, se vor organiza în total 12 ateliere de teatru de păpuşi în Centre Şcolare pentru Educaţie Incluzivă din Municipiul Oradea, Centre de Zi şi în localităţi defavorizate din Judeţul Bihor, cu participarea a unui număr de aproximativ 300 de elevi din aceste instituţii, printre care întâlnim cu preponderenţă copii cu dizabilităţi sau care provin din medii defavorizate socio-economic. Două dintre aceste ateliere se vor susţine şi la Cluj Napoca în parteneriat cu Asociaţia MiniReactor, pentru grupuri de copiii din medii defavorizate din acea zonă. În plus, se vor susţine încă 4 ateliere de acest gen, pentru copiii care vor participa în perioada 1- 3 iunie la Festivalul KidsFest 2019.

Participanţii la ateliere vor avea la dispoziţie 15 marionete în miniatură cu tijă şi 10 scenografii (locaţii familiare şi cu specific local orădean sau bihorean), cu ajutorul cărora vor putea crea miniscenete de teatru cu păpuşi, lasându-se pradă imaginaţiei şi inventivităţii lor.

Marionetele vor reprezenta personaje sau tipologii de indivizi uşor de identificat, cărora elevii le vor putea atribui roluri diferite. Vor fi create tipologii diferite de oameni de toate vârstele, începând de la copii de vârste apropiate cu beneficiarii direcţi, (şcolari gimnaziali) până la adulţi (părinţi) şi persoane de vârstă înaintată (bunici). De asemenea, vor exista tipologii de meserii pe care beneficiarii le cunosc şi le identifică uşor datorită interacţiunii directe (profesor, medic, poliţist, pompier, etc.). Personajele create vor prinde viaţă în scurte scenete, pe care copiii vor trebui să le inventeze în cadrul atelierelor de teatru cu marionete, susţinute şi coordonate de către actori din domeniul teatrului de păpuşi şi de specialişti psihopedagogi şi psihoterapeuţi, parteneri în proiect.

Fiecare atelier cu o durată medie de 90 de minute, este adresat unui grup de maxim 25 de copii (o clasă de elevi) dar şi cadrelor didactice de la clasă, fiind structurat în 3 părţi distincte:
1. Prezentarea marionetelor şi a decorurilor disponibile, exemplificarea modalităţilor de mânuire şi de interpretare a anumitor roluri cu marionetele şi exerciţii de acomodare cu păpuşile.
2. Găsirea unor subiecte/teme de interes (ţinând cont de nevoile şi problemele identificate de către consultanţii de specialitate) pentru copii şi împărţirea lor pe 3 – 4 grupuri mai mici de creaţie, în vederea conceperii unui scurt scenariu, pe care îl vor repeta şi pregăti cu ajutorul marionetelor.
3. Prezentarea fiecărei scenete de către grupele de copii, cu ajutorul scenografiilor şi a marionetelor puse la dispoziţia lor, urmate apoi de discuţii libere, pe marginea temei abordate, a modalităţii de interpretare şi găsirea unor soluţii în cazul unor eventuale probleme identificate.

Ne face o deosbită plăcere să îi avem alături ca parteneri în acest proiect pe: Asociația Pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, Asociaţia Charis Oradea, Compania Karromato din Cehia, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont”, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 1 Oradea, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Popești, Asociaţia „PRIETENIA” Popeşti, Asociaţia MINIREACTOR Cluj, Evenimente Oradea și Mark C. Lukács Consulting.

Virginia Oanțo
Responsabil comunicare Proiect „Marionetele la şcoală”