“Măria sa, Dascălul” – La ceas de centenar

Anii se scurg cu repeziciune, importante sunt clipele pe care reușim să le imortalizăm prin puterea trăirii. În urmă cu 6 ani, am pornit la drum semănând gânduri alese și fapte adevărate printre semenii noștri și, pentru că Ziua Educației este toamna, anotimpul roadelor, noi am cules un obicei: programul omagial ,,Măria Sa, Dascălul”, care ilustrează activitatea Casei Corpului Didactic a Județului Bihor.

În deschidere, prof. Carmen Bodiu, director al Casei Corpului Didactic a Județului Bihor, a subliniat că tradiţia este o comuniune cu misterul istoriei. Viaţa fiecărui om este o istorie. De aceea, la ceas de centenar, a căutat să aducă în prim-plan acele modele de cadre didactice care reprezintă repere într-un context specific, căci istoria este un ghid de navigaţie fără greș.

Printr-o emoționantă evocare, a readus pe agenda zilei cele 25 de personalități omagiate în edițiile precedente prin conferirea câte unei plachete omagiale. Interludiile muzicale oferite de eleva Astrid Muthu de la Palatul Copiilor Oradea au încântat auditoriul cu măiestria interpretativă, dovedind că talentul nativ, modelat cu har și răbdare de un profesor pasionat, prof. Dana Oprescu – Palatul Copiilor Oradea, poate atinge performanțe deosebite. I s-au alăturat elevii de la Liceul de Arte din Oradea: Jurjuț Dariana, Canto, clasa a XII, prof. coord. Pop Ancuța, prof. corepet. Marinău Sanda, Borbiro Timea – Flaut, clasa a XI – a, prof. coord. Mircescu Georgiana, prof. corepet. Ferencz Mercedes, Sferle Alex – Vioară, clasa a XI – a, prof. coord. Moga Andrei, Buzle Cosmin – Canto, clasa a XI – a, prof. coord. Bonțu Aurica, prof. corepet. Benczedi Monika. Dansul popular al elevilor de la Palatul Copiilor Oradea, un fragment dintr-un obicei străvechi, pregătit de profesor Iano Paula Georgiana a adus vioiciune și jovialitate, plasând evenimentul într-o atmosferă de tradiție, a educației și culturii românești.

Sărbătoriții celei de-a VI-a ediții a manifestării omagiale au fost distinșii profesori ale căror nume au intrat în cartea de onoare a învățământului bihorean: prof. dr. metodist Ile Elisabeta, prof. Liliana Gligor, prof. Pető Csilla, prof. univ. dr. Mihai Drecin și prof. univ dr. Viorel Faur.

De asemenea, diplome de apreciere au fost acordate tuturor cadrelor didactice care au asigurat pregătirea elevilor incluși în programul artistic, cadre didactice care au demonstrat la fața locului modul în care și-au înțeles misiunea, iar mulțumirile pentru reușita acestui regalul de cuget și simțire românească au fost aduse Consiliului Județean Bihor, Direcția Social Comunitară.