Măsurători comune de debite pe Crişul Repede, Crişul Negru şi Crişul Alb

Timp de 3 zile, hidrologii români, alături de partenerii din Ungaria, vor măsura debitele de pe râurile: Crişul Repede, Crişul Negru şi Crişul Alb. Măsurătorile se efectuează în orașele Oradea, Zerind și Chișineu-Criș. Cele două echipe vor utiliza echipamente de ultimă genrație tip ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler).

Anual, în secţiuni prestabilite, se fac măsurători comune româno-ungare pentru determinarea debitului apei. Acest lucru se obţine prin măsurarea adâncimi, lăţimii şi vitezei cursului de apă. Fiecare echipă foloseşte propria aparatură şi utilizează programe şi metodologii diferite de calcul. La final, se confruntă datele obţinute, atât de hidrologii români, cât şi de cei maghiari. Abaterile faţă de media celor două metode de măsurare nu trebuie să fie mai mare de 5%, cu alte cuvinte, indiferent de metoda prin care s-au făcut măsurătorile şi calculele, rezultatele trebuie să coincidă având o marjă de eroare de maxim 5%.

„Noua tehnologie nu doar că scurtează timpul efectiv dedicat măsurătorilor ci oferă și posibilitatea transmiterii debitelor direct în softurile și aplicațiile utilizate de specialiști. În luna septembrie sunt programate măsurători pe teritoriul Ungariei, măsurători care se vor desfăşura în localitatea Gyula pe Crişul Alb, în Sarkad Malomfok pe Crişul Negru și în Köroszakal pe Crişul Repede. Considerăm că aceste măsurători sunt foarte importante întrucât ele stau la baza schimbului de informaţii hidrologice şi contribuie la buna gestionare în comun a resurselor de apă.” a menţionat Ioan Oprean, director tehnic A.B.A Crişuri.

Măsurătorile comune se efectuează în conformitate cu prevederile acordului bilateral al Comisiei Hidrotehnice Româno-Ungare. Acest acord vorbeşte despre colaborarea bilaterală în domeniul gospodăririi apelor şi stabileşte sarcinile şi obligaţiile părţilor în domenii precum : apărarea împotriva inundaţiilor; urmărirea calităţii apelor de frontieră, schimbul de informaţii meteorologice, hidrologice şi avertizări cu privire la fenomenele periculoase şi poluări accidentale; precum şi urmărirea funcţionalităţii lucrărilor hidrotehnice.