Modificările propuse de parlamentarii ALDE în vederea atenuării dezechilibrelor de pe piața muncii

„Aderarea României la Uniunea Europeană a determinat o migrație masivă a cetățenilor români către alte state europene, cu impact negativ asupra economiei naționale. Susținerea creșterii economice și menținerea unui nivel ridicat și susținut al Produsului Intern Brut necesită, însă, o ofertă suplimentară de forță de muncă pe care piața muncii din România are dificultăți în a o furniza. Lipsa forței de muncă afectează companii din toate sectoarele economice și, în acest context, o posibilă soluție ar fi importul de forță de muncă din spațiul extra-comunitar.
Inițiativa ALDE depusă astăzi în Parlament urmărește înlăturarea obstacolelor în calea accesului lucrătorilor din spațiul extra-comunitar la piața muncii din România, prin revizuirea legislației în domeniu, și anume Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată și Ordonanța 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Modificările propuse de parlamentarii ALDE au în vedere atenuarea dezechilibrelor de pe piața muncii, susținerea mediului de afaceri și egalitatea în materie de salarizare între cetăţenii români și străini. În mod concret, modificările se referă la încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul țării noastre în sensul stabilirii cuantumului salarial necesar a fi obținut de către un lucrător din spațiul extra-comunitar pornind de la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și nu de la salariul mediu brut cum este în prezent.

Această inițiativă este rezultatul dialogului cu mediul de afaceri, dialog care, în opinia noastră, trebuie să fie punctul de plecare pentru toate demersurile legislative în domeniu și spațiu de comunicare ulterioară pentru evaluarea obligatorie a impactului aplicării legilor.

Purtător de cuvânt ALDE Bihor
Dorin Corcheş”