S-a semnat contractulde reabilitare DN76, porțiunea cuprinsă între Bitii și Dușești. Comunicat

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor anunta ca s-a semnat contractul Finalizarea lucrărilor rămase de executat la obiectivul „Reabilitare DN 76 Sector 1 km 133+660 – km 150+000 – Etapa 2”, porțiunea cuprinsă între Bitii și localitatea Dușești.

Valoarea lui e de aproximativ 50 de milioane de lei, fără TVA, iar sursa de finanțate este asigurată prin programul POIM-FEDR. Durata de execuție alocată a lucrărilor este de 12 luni, având o perioadă de garanție este de 3 ani. Contractul a fost semnat între CNAIR S.A., prin DRDP CLUJ, în calitate de Beneficiar și S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L., în calitate de Antreprenor.

Obiectul contractului îl reprezintă realizarea de lucrări de modernizare și reabilitare având următoarele obiective:
• reabilitarea a 16,4 km din DN 76 (km 133+660 și km 150+000;
• lucrări de scurgerea apelor;
• lucrări de susținere și consolidare a terasamentelor (fundații adâncite de parapet, ziduri de sprijin, consolidare cu piloți de îndesare din balast);
• lucrări hidrotehnice (lucrări de amenajare a albiilor pentru trei poduri);
• lucrări de modernizare a unei treceri la nivel cu calea ferată;
• lucrări de iluminat intersecții, stații de autobuz și treceri de pietoni;
• lucrări de relocare utilități;
• lucrări de siguranța circulației.