Se află în procedură de licitație obiectivul de amenajare a malului stâng al Crișului Repede

Proiectul „Creșterea mobilității urbane pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede în municipiul Oradea” se află în procedură de licitație deschisă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

Vizează reabilitarea îmbrăcăminții rutiere și a trotuarelor, precum și a bordurilor aferente, conservarea, restaurarea și reconstituirea stâlpilor de iluminat, a jardinierelor și parapetului metalic, reabilitarea estetică a zidului de sprijin, reabilitarea pietonalului și refacerea scărilor, precum și crearea unui parcurs pietonal la cota râului. De asemenea, e in plan amenajarea spațiilor verzi pentru crearea unei alei pietonale atractive, dotate cu mobilier urban și iluminat public. Totodată, va fi amenajată și o pistă de biciclete cu două sensuri, la cota străzii, prin lărgirea profilului stradal în două zone. Se dorește, de asemenea, ca acest proiect să fie corelat din punct de vedere arhitectural cu celelalte proiecte de reabilitare din Centrul Istoric.

Valoarea totală a acestei investiții este de 9,8 milioane de lei, iar durata de execuție a lucrărilor este de 15 luni. Cei interesați pot depune oferte în SICAP, până la data de 17 iulie 2018, ora 15:00.

afis