Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea concediaza doi medici. Comunicat

Ca urmare a mai multor sesizări venite din partea unor aparţinători ai pacienţilor şi a altor cadre medicale, în perioada 12.06.2018-15.10.2018, comisia de cercetare disciplinară constituită în cadrul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea a desfăşurat cercetarea disciplinară a angajatei Crisan Marilena-Umbrita, medic primar specialitate pediatrie în cadrul Secţiei Pediatrie 3.

Cercetarea disciplinară a privit trei aspecte:
 Au fost verificate reclamaţii vizând comportamentul neprofesionist, lipsit de respect si de bun simt în relaţia cu aparţinătorii unor pacienţi de 4, respectiv 9 luni, cărora nu le-au fost prezentate informaţiile solicitate cu privire la starea de sănătate, procedurile aplicate şi riscurile potenţiale, obligaţii impuse prin Fişa Postului, Codul de deontologie medicală şi Legea Drepturilor Pacientului.
Pentru aceste aspecte, în urma cercetării, a fost adoptată Decizia 905 din 21.09.2018, prin care a fost aplicată salariatei sancţiunea avertismentului scris.
 Totodată, la sesizarea unor cadre medicale, salariata a fost cercetată pentru faptul că a făcut modificări neconforme în fişele de observaţie întocmite de cadrele medicale, a tăiat peste parafa unui medic si a realizat in mod nepermis si nelegal copii dupa documente medicale.
Pentru aceste aspecte, în urma cercetării, a fost adoptată Decizia 998 din 15.10.2018, prin care a fost aplicată salariatei sancţiunea reducerii salariului de bază pe o perioadă de 3 luni cu 10%.
 Sesizarea cadrelor medicale a privit şi împrejurarea că aceeasi salariata a împiedicat transferul unei paciente minore, transfer care se impunea în mod imperios, dată fiind starea gravă de sănătate a acesteia şi nevoia de a fi tratată într-o unitate medicală cu o dotare şi competenţe superioare Spitalului Clinic Municipal „Gavril Curteanu” Oradea. Comisia de disciplină a efectuat demersuri ample si necesare pentru stabilirea concretă a tuturor împrejurărilor în care s-ar fi comis fapta reclamată şi a unei eventuale culpe în sarcina salariatei, cu atât mai mult cu cât faptele sesizate prezentau aparenţa unor încălcări grave, prin împiedicarea unui alt cadru medical în înfăptuirea actului medical, cu consecinţe directe asupra tratamentului şi, implicit, asupra vieţii pacientei.

În urma procedurii disciplinare, din documentele medicale şi depoziţii ale personalului medical al Spitalului Clinic Municipal „Gavril Curteanu” Oradea, respectiv ale Secţiei Pneumologie Copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj Napoca, s-a stabilit următoarea stare de fapt:
Pacienta a fost internată în perioada 2016-2018 în Compartimentul TBC Copii din cadrul Spitalului Clinic Municipal „Gavril Curteanu” Oradea, cu diagnosticul de tuberculoză osoasă cu diseminări cutanate, afectiune de o complexitate ridicată. Medicii curanţi, cărora le revenea competenţa de a stabili cursul tratamentului şi măsurile ce se impun pentru redresarea stării sale de sănătate, au solicitat transferul pacientei către diverse centre regionale unde exista posibilitatea de diagnosticare şi examinare superioare, obţinând acordul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj Napoca de a prelua pacienta.

Salariata Crișan Marilena-Umbrița a ignorat fără drept și cu bună știință interesul superior al pacientei, negându-i posibilitatea de a benficia de tratament medical imediat și adecvat, si a împiedicat acest transfer, efectuând demersuri, directe sau indirecte în acest scop, inducând în eroare medicii şi inclusiv aparţinătorii pacientei, în ideea că „acest transfer nu este necesar şi că pacienta oricum va muri”.

Totodată, în cadrul aceleiaşi anchete disciplinare, s-a identificat faptul ca salariata a multiplicat foile de observaţie ale pacientei şi a prezentat cazul în cadrul Conferinei Naţionale de Tuberculoză de la Sinaia, fără ştiinţa medicilor curanţi ai pacientei şi fără să fi avut acordul Compartimentului TB Copii. Prin procurarea şi utilizarea acestor date medicale, salariata a dovedit că interesul pentru prestigiul său profesional este mai presus decât interesul pentru pacient şi pentru orânduirea internă a unităţii medicale.

Ca urmare, având în vedere faptul că salariata a intervenit fără drept în actul medical, împiedicând transferul unui pacient, că a prezentat public un caz medical, fără a avea acest drept, văzând că salariata a mai fost sancţionată disciplinar, Managerul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea a decis încetarea contractului individual de muncă încheiat cu salariata, cu titlu de sancţiune disciplinară.

II. In exercitarea rolului său de conducere, in virtutea caruia este abilitat sa dezbata principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a Spitalului Municipal Gavril Curteanu Oradea, prin Hotararea nr. 45 din 29.06.2018, Consiliul de Administratie a unitatii spitalicesti a dispus in unanimitate Managerului spitalului sarcina de a efectua o analiza pentru determinarea cauzelor si evaluarea factorilor care conduc la blocaje grave in activitatea Serviciului de Anatomie Patologica, precum si pentru identificarea si implementarea unei solutii care sa conduca la eficientizarea activitatii acestui serviciu medical in cadrul spitalului. Avand in vedere ca activitatea serviciului impieta grav asupra interesului superior al pacientului pe care spitalul este tinut sa il deserveasca, prin intarzierea momentului stabilirii diagnosticului si aplicarii tratamentului, au fost adoptate masuri concrete si eficiente pentru punerea in acord a activitatii prestate cu interesul superior al pacientului.

Nu s-au putut trece cu vederea nici istoricul si modul de implementare a Serviciului de Anatomie Patologica precum si a functiei de conducere, susținută de acesta in propriu beneficiu si subordonata interesului sau, cel putin in ultimii 5 ani, aducand salariatului statutul si beneficiile aferente functiei, cum ar fi mentinerea, de la data infiintarii in anul 2013, a functiei de sef serviciu care a presupus o finantare inutila cu suma de 1.000.000 lei
Consiliul medical al Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea a hotarat in unanimitate, in sedinta sa din data de 28.08.2018 restructurarea si reorganizarea Serviciului de Anatomie Patologica, prin desfiintarea sa ca serviciu medical, din structura sa tripartita urmand a fi mentinute ca entitati structurale distincte si de sine statatoare Compartimentul Prosectura si Compartiment Histopatologie, cu eliminarea Compartimentului de Citologie din Structura organizatorica.

Ca o consecinta directa a desfiintarii postului deținut de salariatul Pop Ovidiu Laurean prin cumul de functii (integrare clinica) cu ½ norma, a fost adoptata Decizia nr. 1032/25.10.2018 prin care salariatul a fost concediat. In prezent, modul în care fostul angajat Pop Ovidiu Laurean a prestat activitatea în cadrul spitalului formeaza obiect al unei ample analize, din punct de vedere profesional, efectuată de către o comisie alcatuită din medici primari cu aceeasi specialitate, desemnati de Colegiul Medicilor Bihor. Întrucât cu privire la unele dintre faptele descrise, săvârșite de foștii salariați ai unității medicale, există indicii referitoare la comiterea unor fapte prevăzute de legea penală, Spitalul va sesiza organele judiciare, urmând să pună la dispoziţia acestora toate datele și înscrisurile necesare pentru tragerea la răspundere a foștilor angajați.

Manager
Ec. Foncea Gheorghe Dacian

Foto: transilvaniareporter.ro