Asociațiile de proprietari din Oradea pot solicita amenajarea de platforme betonate prevăzute cu incinte metalice

În Municipiul Oradea au fost amenajate până în prezent un număr de 773 incinte metalice și un număr de 53 incinte metalice tip dulap.

Primăria Municipiului Oradea, prin Direcția Tehnică, dorește ca în cursul acestui an să finalizeze aceste tipuri de lucrări, pentru a evita plata de penalități pentru neatingerea țintelor privind colectarea deșeurilor reciclabile, care în final sunt suportate tot de către populație.

Scopul amplasării acestor incinte metalice sau incinte metalice tip dulap este de a limita accesul persoanelor care caută prin deșeuri și de a menține curățenia în jurul recipientelor pentru precolectarea  deșeurilor, asigurând un aspect civilizat zonei.

Primăria Oradea solicită asociațiilor de proprietari care nu dețin aceste tipuri de incinte să se adreseze în scris Primăriei Municipiului Oradea – Direcția Tehnică, la centrul de informare, pentru executarea gratuită a platformelor betonate prevăzute cu incinte metalice sau incinte metalice tip dulap, în care se vor depozita deșeurile menajere în două recipiente de 1,1 mc sau trei recipiente de 240 litri. Solicitările vor fi ștampilate și semnate de președinte sau administratorul asociației de proprietari.

Amplasamentul din perimetrul asociației de proprietari pe care urmează să fie montată incinta trebuie să fie situat la o distanță de minimum 5 m de ferestrele locuințelor din jur, cu acceptul scris al asociației de proprietari. Dimensiunile platformei sunt următoarele: incinta metalică pentru două recipiente de 1,1 mc: 4 x 2 metri; iar incinta tip dulap pentru trei recipiente de 240 litri: 2 x 1 metri.

Amplasamentele se vor stabili de către reprezentantul Primăriei Oradea împreună cu reprezențanții asociațiilor de proprietari. zona mal drept al Crișului Repede (Rogerius, Decebal-Dacia, Olosig, Gh. Doja, Oncea, Zona industrială vest, Episcopia Bihor) – Petrila Vasile, tel: 0771583986, iar pentru zona mal stâng al Crișului Repede (Ioșia, Calea Aradului, Velența, Nufărul, Cantemir, Europa, Dragoș Vodă) – Maxim Adrian, tel: 0722159444.

Alte știri