Continuă lucrările la creșa și grădinița nouă din Parcul Industrial

Având în vedere că în Parcul Industrial I Oradea își desfășoară activitatea 45 companii cu un număr de aproape 5000 de angajați, Primăria Oradea a realizat toate demersurile necesare pentru construirea unei grădinițe în Parcul Industrial I, astfel încât angajații să aibă posibilitatea să-și aducă copiii la creșă și grădiniță în apropierea locului de muncă.

Prin urmare, la finalul anului 2018, municipalitatea a semnat contractul privind serviciile de proiectare și execuție de lucrări pentru construirea creșei și grădiniței din Parcul Industrial I Oradea, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară, cu asocierea formată din DRUM ASFALT S.R.L – lider de asociere (90%), TRAMECO S.A. – asociat (8,36%) și SC NOVARTIS SRL – asociat (1,64%). Prețul contractului este de 5.017.483,09 lei fără TVA. Grădinița va fi construită pe str. General Gheorghe Mărdărescu nr. 12, termenul de execuție prevăzut în contract fiind de 24 luni.

Lucrările de construcție la creșa și grădinița nouă din Parcul Industrial nr. 1 Oradea au început la data de 3 iunie 2019. Lucrările executate au constat în: execuția săpăturii generale până la cota de – 3,80 m pentru realizarea fundațiilor; îmbunătățirea terenului de fundare cu o pernă de balast compactat în straturi succesive de 30 cm grosime până la cota – 2,00 m, cofrarea, armarea și turnarea betonului în fundații; turnarea plăcii de beton de la parter; realizarea stâlpilor și a zidăriei la parter.

În prezent, constructorul execută lucrări de cofrare în vederea turnării plăcii din beton peste parter.
Imobilul are un regim de înălțime de P+1E, cu funcțiunile separate atât pe niveluri, cât și în cadrul creșei și grădiniței, prin asigurarea accesului separat și a spațiilor conexe dedicate (cabinet medical, izolator).
Creșa își va desfășura activitatea pe jumătatea suprafeței parterului, iar grădinița se va întinde la parter și etaj.
Spațiile dedicate zonei administrative și de birouri sunt grupate și pozitionate, astfel încât să faciliteze accesul personalului la sălile de grupă și la spațiile de joacă exterioare. Prin investiție se vor asigura și dotările și echipamentele pentru spațiile interioare și exterioare necesare desfășurării activității: măsuțe, scaune, dulăpioare, pătuțuri, rafturi, băncuțe, mese de înfășat, echipamente de joacă, mobilier pentru personal.
Capacitatea noii construcții va fi de 120 copii, din care 40 locuri sunt pentru învățământul antepreșcolar și 80 pentru învățământul preșcolar.

Contractul de proiectare și execuție lucrări se derulează în cadrul unei finanțări aprobate Municipalității prin apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1– Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri