Casa de Pensii Bihor: Modificarea cuantumului pentru beneficiarii Legii 118/1990

Având în vedere Legea 159/25.07.2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 625/26.07.2019, intrată în vigoare la data de 29.07.2019, care modifică și completează Decretul Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, și care modifică Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la data de 6 septembrie 1940, până la 6 martie 1945 din motive etnice, facem următoarele precizări:
Persoanele care s-au aflat în următoarele situații:
• au executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămasă definitivă, sau au fost lipsite de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice,
• au fost private de libertate de către organele de represiune, în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări,
• au fost strămutate într-o altă localitate,
• au participat în acțiuni de împotrivire cu arma în mână și de răsturnare prin forță a regimului comunist, până la data de 31 decembrie 1964,
• au fost deportate în străinătate după data de 23 august 1944,
• au fost constituite ca prizonieri de către partea sovietică după 23 august 1944, sau înainte de această dată au fost reținute în captivitate după încheierea armistițiului,
au dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 700 lei, indiferent dacă sunt sau nu pensionate.

De asemenea, au dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei – sumă neimpozabilă- cu condiția să nu se fi recăsătorit ulterior, soția sau soțul celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești, ori cel decedat a făcut parte din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, a celor internați abuziv în spitalele de psihiatrie, deportați, prizonieri, sau cărora li s-a stabilit domiciliul obligatoriu.

Dovedirea situațiilor expuse mai sus se face cu acte oficiale emise la cerere în termen de 30 de zile de către instituțiile competente sau prin orice alt mijloc de probă prevăzut de lege. În ceea ce privește persoanele stabilite în străinătate, dovedirea acestor situații se poate face și cu documente oficiale emise de organele competente din statul de reședință.

Cererile pentru stabilirea acestor drepturi se depun la casa de pensii, iar persoanele care au domiciliul în străinătate pot transmite aceste cereri prin intermediul oricărui alt mijloc de comunicare, inclusiv electronic.

Distribuie informația
Alte știri