În Oradea s-au înregistrat, anul trecut, peste 2.300 autorizații de construire/ Direcția Arhitect Șef și-a prezentat raportul de activitate

Viceprimarul Arina Moș, în calitate de coordonator al Direcției Arhitect Șef din Primăria Oradea, a susținut azi, 26 ianuarie, împreună cu arhitectul-şef al municipiului, Radu Fortiș și cu directorul executiv al Direcției Arhitect Șef,  Adriana Lipoveanu, o conferință de presă în care a fost prezentată sinteza raportului de activitate a Direcției Arhitect Șef (DAS) pe anul 2021.

„Mulțumesc întregii echipe și fiecărui coleg în parte pentru munca depusă de-a lungul anului ce tocmai s-a încheiat. Așa cum se poate vedea, și în anul 2021, colegii de la Direcția Arhitectului Șef au dat dovadă de profesionalism, iar pentru asta le mulțumesc. Ne dorim în continuare să fim din ce în ce mai buni în atingerea obiectivelor și să fim eficienți în rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii, în slujba cărora suntem”, a declarat viceprimarul Arina Moș.

De precizat că Direcția Arhitect Șef are următoarea structură: Serviciul autorizări construcții care include Compartimentul autorizări rețele și Compartimentul finalizări construcții, Compartimentul urbanism și avize și Biroul G.I.S., care include: Compartimentul gestionare date și Compartimentul autorizări publicitate.

Şedinţe CMUAT transparentizate

Un element de noutate pentru anul 2021 a fost transparentizarea activității Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului (CMUAT), prin transmiterea săptămânală către mass-media a unor comunicate cu activitatea acesteia.

„Din respect pentru orașul nostru și pentru investitori am transparentizat ședințele Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului. Încercăm astfel să vă împărtășim viziunea arhitectului-șef de a dezvolta orașul. Desigur, experiența pe care am dobândit-o în această comisie îmi spune că investitorii doresc să-și maximizeze profitul, construind la indici maximi. Însă rolul acestei comisii este tocmai acela de a stopa derapajele urbanistice, care bineînțeles că pot apărea. Rolul nostru este acela de a respecta regulamentele și legislația specifică, astfel încât încadrarea în zonă a diferitelor proiecte să fie una corectă din punct de vedere estetic, urbanistic și funcțional. Mulțumesc cu această ocazie tuturor arhitecților prezenți în CMUAT, în special celor care vin din exterior și care prin experiența lor aduc plusvaloare acestei comisii, fundamentând obiectiv decizia arhitectului-șef”, a explicat viceprimarul Arina Moș.

De menționat că în cadrul CMUAT au fost analizate în total 2.589 documentații și s-au emis tot atâtea avize, din care 1.396 favorabile, 901 nefavorabile și 292 consultative.

Anul 2021 – stabilizarea pieței construcțiilor

Arhitectul-şef Radu Fortiș a caracterizat anul 2021 ca fiind „un an de stabilizare a pieței construcțiilor”, fapt ce se poate vedea și în evoluția certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire.

În anul 2021 au fost înregistrate 6.378 certificate de urbanism, 2.324 de autorizații de construire, 110 autorizații de desființare și 335 cereri recepție lucrări.

„Astfel, numărul certificatelor de urbanism este similar celui de anul trecut, practic fiind cu doar cu 0,5 mai mare decât în 2020 și cu 7,04% mai mic față de media anilor anteriori. Apoi, numărul autorizațiilor de construire este cu 6,33% mai mic decât anul trecut și cu 11,8% mai mic față de media anilor anteriori. Dacă analizăm autorizațiile emise în 2021 comparativ cu cele emise în 2020, pe tipuri de construcții, se constată o ușoară creștere a acestora la clădiri, cu 1,63% și o scădere cu 21,92% la rețele”, a explicat arhitectul-șef al orașului Radu Fortiș.

Totodată, se constată menținerea tendinței de scădere a numărului autorizațiilor emise pentru intrarea în legalitate, aceasta fiind un efect al măsurilor administrative de descurajare a construcțiilor ilegale.

10 ani de la demararea programului de reabilitare a fațadelor

Programul de reabilitare a fațadelor clădirilor situate în ansamblul urban – Centrul istoric Oradea a demarat în anul 2012, sub coordonarea Direcției Arhitect Șef, fiind unul dintre cele mai importante programe derulate de Primăria Oradea. Prin intermediul acestuia s-a reușit practic schimbarea imaginii orașului, fiind puse în valoare cele mai frumoase clădiri din ansamblul urban – Centrul istoric Oradea.

Directorul executiv al Direcției Arhitect Șef, Adriana Lipoveanu a prezentat obiectivele realizate în 2021 prin acest program, dar și provocările pe care le-a adus anul ce tocmai a trecut, respectiv un buget mai mic și criza sanitară provocată de pandemie.

„Ne-am confruntat cu lipsa forței de muncă, a unei forțe de muncă cu experiență în reabilitarea unor astfel de clădiri. Astfel, am scos de trei ori la licitație Palatul Fuchsl, până a fost adjudecat. Lansez încă o dată invitația constructorilor, de a participa la licitațiile organizate de Primăria Oradea. Mulțumesc întregii echipe care a pus umărul la reușita acestui program de reabilitare, mulțumesc în mod special Fundației pentru Protejarea Monumentelor Istorice”, a precizat directorul executiv al Direcției Arhitect Șef, Adriana Lipoveanu.

Clădirile finalizate prin acest program în anul 2021 sunt: clădirea situată pe str. Vasile Alecsandri, nr. 8-10 și 10A, monument istoric clasat („Hanul Arborele Verde”); clădirea situată pe str. Republicii nr. 14; clădirile situate pe str. Republicii nr. 17-19; clădirea situată pe str. Republicii nr. 15 și clădirea situată pe str. V. Alecsandri nr. 21.

Programul multianual al lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural-arhitecturală situate în „Ansamblul urban – Centru istoric Oradea”, prevede pentru anul 2022 un număr de 31 clădiri în vederea execuției lucrărilor (monumente istorice clasate sau clădiri cu valoare arhitecturală deosebită, amplasate în zona de maximă vizibilitate, pentru care au fost/vor fi demarate/continuate lucrările de reabilitare a faţadelor/documentaţiile tehnice).

Având în vedere că Oradea este un oraș cu o zestre arhitecturală deosebită, Direcția Arhitect Șef prin Serviciul Autorizări și Compartimentul Disciplină în construcții are responsabilități importante în urmărirea, împreună cu Direcția Județeană pentru Cultură a județului Bihor, a respectării legislației în vigoare, în procedura de autorizare a lucrărilor de construire ce se execută asupra clădirilor reprezentând monumente istorice și a clădirilor din zonele lor de protecție, până la faza de recepție inclusiv.

În anul 2021 au fost înaintate spre analiză și aprobare către Consiliul Local Oradea un număr de 90 de documentații de urbanism, din care 22 de Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) și 68 Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD).

Distribuie pentru prietenii tăi:
Alte știri