Început de an la Centrul Județean de Excelență Bihor, organizația care coagulează profesori cu performanțe deosebite și un număr mare de elevi interesați de performanțe înalte

Începând cu anul școlar 2021-2022, în urma demersurilor Inspectoratului Școlar Județean Bihor s-a înființat și funcționează Centrul Județean de Excelență Bihor. Centrul Județean de Excelență Bihor este unitate conexă a Ministerului Educației care funcționează la nivel județean, cu personalitate juridică, fiind coordonat metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Bihor.

Finanțarea centrului este asigurată din bugetul Ministerului Educației, dar poate fi finanțat și din sponsorizări și donații, în condițiile legii. Centrul de excelență elaborează și aplică strategii și politici pentru selecția, pregătirea, susținerea și motivarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe din clasele de primar, gimnaziu și liceu.

Centrul de excelență, printre alte atribuții elaborează strategii de identificare și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanță pe discipline, arii curriculare sau domenii științifice, artistice și tehnice, inclusiv pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale; inițierea acțiunilor de identificare și promovare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte; asigurarea anual, a constituirii funcționării și pregătirii grupelor de excelență.

Pregătirea copiilor și tinerilor în cadrul centrului se face în grupe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline.

Pentru anul școlar 2022-2023 la nivelul județului Bihor se vor organiza, în limita bugetului alocat, 24 de grupe la disciplinele matematică, informatică, fizică, biologie, chimie și geografie. Anul școlar precedent a debutat cu 18 grupe.

Activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte se va desfășura și în acest an la nivelul Municipiului Oradea, respectiv Salonta, Beiuș, Aleșd și Marghita pentru a facilita participarea elevilor eligibili de la nivelul întregului județ.

Cursurile organizează săptămânal căte două ore, vineri după amiază sau sâmbătă, după caz.

Pentru anul școlar în curs înscrierea în vederea selecției pentru constituirea grupelor de excelență are loc în perioada 19.09.2022 (luni) – 28.09.2022 (miercuri), ora 20,00.

Testarea și selecția copiilor înscriși în grupele de excelență se va desfășura în perioada 29.09-03.10.2022, după o programare care se va comunica de către partea Centrului Județean de Excelență Bihor.

La disciplina matematică, locația Oradea, activitatea de excelență se desfășoară în parteneriat cu EMAG. Elevii se pot înscrie până pe 11 octombrie 2022 la pagina https://www.nouanepasa.ro/inscrieri-hlo

Reamintim faptul că Centrul de Excelență Județean Bihor, a reușit să coaguleze în jurul său profesori cu performanțe deosebite la nivel județean și național, precum și un număr mare de elevi interesați de performanțe înalte. De asemenea, finanțarea de la bugetul Ministerului Educației a fost suplimentată prin atragerea de sponsori care au asigurat cheltuielile asociate funcționării unor noi grupe.

Anul școlar 2021-2022 s-a încheiat cu un concurs județean și o gală, în care cei mai buni elevi au fost evidențiați alături de profesorii îndrumători.

Centrul Județean Bihor este deschis spre colaborare cu organizații și instituții care vor să susțină elevii capabili de performanțe înalte.

Distribuie informația
Alte știri