ISU Bihor: Modificări legislative privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor aduce la cunoștința operatorilor economici, instituțiilor și unităților administrativ – teritoriale din județ, faptul că, în data de 29.09.2022, Guvernul României a publicat în Monitorul Oficial HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Principalele modificări aduse sunt:

  • apare o nouă categorie de clădiri care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, respectiv clădirile cu funcțiuni mixte având suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 1.000 mp;
  • clădirile cu destinația de învățământ se vor diferenția în funcție de vârsta elevilor, fiind supuse avizării/autorizării privind securitatea la incendiu construcțiile de învățământ cu suprafața desfășurată mai mare de 175 mp pentru învățământul până la liceu, respectiv 600 mp începând de la liceu, inclusiv;

De asemenea, în data de 27.12.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 180 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă. Principalele modificări/completări sunt:

  • se prevăd lucrările care sunt exceptate de la obligația de a obține avizul/autorizația de securitate la incendiu, precum și persoanele responsabile pentru încadrarea acestor lucrări în criteriile stabilite
  • realizarea expertizei tehnice pentru securitate la incendiu devine obligatorie pentru toate construcțiile existente și care au nevoie de măsuri compensatorii pentru lucrări de modificare și/sau schimbare de destinație.
  • se fac noi referiri la avizul de amplasare în parcelă, avizul privind asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice, avizul pentru proiectele-tip ale construcțiilor cu grad mare de repetabilitate;
  • apar modificări în structura scenariului de securitate la incendiu și scenariul de securitate la incendiu preliminar.

Legislația poate fi consultată pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor: www.isubh.ro (https://www.isubh.ro/avizare-autorizare/).

Distribuie informația
Alte știri