Precizări ale Casei de Pensii Bihor legate de drepturile urmașilor persoanelor persecutare din motive etnice

Având în vedere prevederile Legii nr.154/2021, referitor la depunerea dosarului pentru acordarea drepturilor prevazute de lege, precum si a situatiilor diferite întâlnite în practica revenim cu urmatoarele precizari:

Dosarul trebuie să conțină toate documentele necesare, și anume:

1. Hotărârea Comisiei pentru aplicarea Legii 189/2000 emisă pe numele părintelui decedat,

2. Hotararea Comisiei pentru aplicarea Legii 189/2000 emisa sotului supravietuitor al parintelui decedat

2. în cazul în care decesul părinților a survenit anterior intrării în vigoare a legii 189/2000, se vor prezenta documente oficiale din care să rezulte persecuția din motive etnice precum și perioada în care a fost persecutată persoana în cauză (aceste documente pot fi eliberate de autoritățile competente- Arhivele Naționale ale României – Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale – având sediul în București, str. Leaota nr.2A, sector 6, telefon: 021/313 92 95, 021/3144331,

email:relatiicupublicul@arhivelenationale.ro

3. certificat deces părinte persecutat,

4. certificat de naștere urmaș, certificat căsătorie urmaș – după caz,

5. carte de identitate urmaș,

6. cerere tip completată lizibil, cu majuscule (care se poate completa la sediu sau se poate descărca de pe site-ul instituției- www.cjpensiibihor.ro la secțiunea “Formulare tip”/categoria “Legi Speciale”).

Legea 154/2021 nu prevede un termen definit pentru depunerea dosarelor.

Totodată reiterăm informația conform căreia plata îndemnizației se efectuează începând cu data de 01.01.2022 pentru cei care depun dosarele până la data de 31.12.2021.

În cazul persoanelor care vor depune dosarul după data de 01.01.2022, îndemnizațiile vor fi acordate și plătite începând cu prima zi a lunii următoare depunerii cererii.

Alte știri