Pregătiri pentru modernizarea a încă patru străzi din Oradea. Vezi care

Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Oradea pregătește modernizarea altor patru străzi din Oradea. Acestea sunt: Gh. Ionescu-Sisești, Romer Floris, Ioan Ciordaș și Francisc Hubic.

Strada Gheorghe Ionescu-Sisești este o stradă nemodernizată situată în cartierul Velența. Lungimea totală a străzii este de88,02 m. Strada nu are canalizare pluvială, iar circulația pe stradă se desfășoară greoi.

Strada Romer Floris este o stradă nemodernizată situată în cartierul Salca din municipiul Oradea, cu o lungime totală a străzii de477,38 m. Şi pe această stradă circulația se desfășoară greoi, nu există nici trotuare, nici canalizare pluvială.

În ceea ce privește strada Ioan Ciordaș, aceasta este o stradă nemodernizată situată în cartierul Dimitrie Cantemir. Lungimea totală a străzii este de297,89 m. Circulația pe stradă se desfășoară greoi, trotuarele sunt discontinue, parțial amenajate.

Strada Francisc Hubic este o stradă nemodernizată situată în cartierul Nufărul II, cu o lungime totală a străzii de173,54 m. La fel ca în cazul celorlalte trei străzi, circulația pe această stradă se desfășoară greoi, trotuarele lipsesc în mare parte, la circulația auto se creează praf. De asemenea, lipsește canalizarea pluvială.

În cadrul lucrărilor la cele patru străzi, se va realiza carosabil și trotuare modernizate, conform reglementărilor urbanistice, se va soluționa scurgerea apelor pluviale și se vor amenaja spații verzi (dacă este cazul).

Totodată, în cadrul lucrărilor se va realiza carosabil asfaltat, se va studia și amenajarea intersecțiilor cu străzile adiacente, se vor realiza trotuarele, se va asigura colectarea și evacuarea apelor pluviale, se vor realiza accesele la proprietăți (unde este cazul), se va asigura accesul riveranilor în mod corespunzător cu păstrarea cotelor actuale de acces la proprietăți, unde este cazul, la trecerile de pietoni și la intersecții se vor realiza rampe și marcaj corespunzător pentru accesul persoanelor cu deficiențe locomotorii; se vor aşeza la cota carosabilului capacele de cămine, hidranţii, vanele de linie, robinetele de concesie, gurile de scurgere etc., se vor prevedea altele noi, dacă este cazul și vor fi prevăzute indicatoare de circulaţie și marcajele corespunzătoare.

După ce sunt elaborate studiile de fezabilitate, iar indicatorii tehnico-economici sunt aprobaţi în ședința Consiliului Local, se va demara procedura de achiziție elaborarea proiectului tehnic, respectiv pentru execuția lucrărilor de modernizare a celor 4 străzi.

Distribuie informația
Alte știri