Rezultate finale la concursul pentru directorii de școli din Bihor, afișate. Comunicat

Foto: citymaps.ro

Sâmbătă, 11 decembrie 2021, au fost afișate după soluționarea contestațiilor, rezultatele candidaților care au participat la etapa de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea octombrie – decembrie 2021.

Reamintim că în perioada 21 octombrie – 1 noiembrie 2021, candidații care au obținut peste 7,00 la proba scrisă au înregistrat  opțiunile pentru unitatea/unitățile de învățământ la care au dorit să candideze.

Proba de interviu s-a desfășurat în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie 2021.

Durata probei de interviu a fost de 60 de minute pentru fiecare candidat structurată astfel:

  1. etapa I – pentru susținerea prezentării candidatului și a strategiei de dezvoltare a unității de învățământ- maximum 25 de minute;
  2. etapa a II-a – pentru pregătirea și prezentarea modalității de rezolvare a situației-problemă – maximum 20 minute;
  3. etapa a III-a – pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizată pentru evaluarea competențelor digitale- maximum 15 minute.

Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învăţământ, a avut următoarea componență: preşedinte – un inspector şcolar; membri: doi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice titulare ale unităţii de învăţământ, aleşi prin vot secret de către consiliul profesoral; un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, desemnat prin hotărâre a consiliului judeţean/local al sectorului, în cazul unităţilor de învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă; un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari şi foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din învăţământul superior cu competenţe în management instituţional şi/sau management educaţional.

În cazul palatului şi clubului copiilor, reprezentantul consiliului local a fost înlocuit de un reprezentant al Ministerului Educaţiei, desemnat prin ordin al ministrului.

S-a programat proba de interviu pentru 244 candidaturi la care s-au înscris un număr de 173 candidați. Pentru 40 probe de interviu nu s-au prezentat candidații, respectiv s-au retras, iar în cazul a 22 dintre acestea s-au obținut note sub 7. S-au depus contestații pentru rezultatele de la 20 probe de interviuri.

Contestațiile s-au depus și s-au soluționat în intervalul 16 noiembrie – 10 decembrie 2021.

După soluționarea contestațiilor pentru 3 candidaturi s-a modificat nota prin creștere, pentru 14 candidaturi prin descreștere, iar în cazul a 3 dintre acestea nu s-a modificat nota inițială.

Conform calendarului concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat – sesiunea 2021 în data de 13 decembrie 2021 candidații declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ își vor exprima opțiunea pentru o funcție, respectiv unitate de învățământ, iar în data de 17 decembrie 2021 se vor valida rezultatele finale.

Distribuie informația
Alte știri