S-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru închirierea locuințelor sociale din Oradea

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 620/2022, în perioada 01 septembrie 2022 – 30 septembrie 2022, a avut loc sesiunea din acest an pentru depunerea dosarelor de solicitare, în vederea închirierii, a locuinţelor sociale din municipiul Oradea.

Astfel, în intervalul de timp mai sus amintit s-au depus un număr de 23 de dosare, care împreună cu anchetele sociale întocmite de către consilierii DAS Oradea, vor fi transmise Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe construite pentru tineri din fondurile ANL aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru stabilirea punctajului fiecărui solicitant şi prezentarea spre aprobare a listei solicitanţilor care au acces la locuinţe sociale, în ordinea de prioritate stabilită, precum şi a celor care nu îndeplinesc condiţiile de acces la o locuinţă socială, în ședința Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Repartizarea locuințelor sociale, în vederea închirierii, se va face anul viitor de către comisia mai sus amintită, în ordinea de prioritate stabilită și în funcţie de locuinţele sociale disponibile.

Distribuie informația
Alte știri