Un nou focar de pesta porcina in apropierea Bihorului

Pe această cale dorim să informăm cetățenii județului Bihor, cu privire la confirmarea unui nou focar de pestă porcină africană din România. Astfel, din nefericire, recent a fost confirmat, de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, un nou focar de pestă porcină africană, tot în județul Satu Mare, dar în localitatea Micula, în aproprierea graniței cu Ucraina și Ungaria. Autoritățile competente locale au dispus aplicarea de urgență a masurilor de control și combatere necesare pentru a limita evoluția și diseminarea bolii pe teritoriul României.
Vă reamintim că Pesta porcină africană este o boală cauzată de un virus foarte rezistent în mediu şi alimente, afectând toţi porcii domestici şi sălbatici, dar boala nu se transmite de la animale la om, prin urmare nu afectează direct omul, deși omul reprezintă un vector important în diseminarea acestei boli exotice fie prin contact direct fie prin intermediul unor produse, furaje sau alte instrumente. Boala determină un procent de morbiditate şi mortalitate foarte ridicat în cadrul populației de porci, iar pierderile rezultate în urma combaterii ei sunt deosebit de ridicate, atât costurile directe cu eradicarea, cât şi cele indirecte generate de restricţiile impuse comerţului cu porci vii şi produse sau subproduse provenite de la porci afectați.

Urmare a diagnosticării bolii DSVSA Bihor a dispus implementarea unui program de măsuri preventive și de control dintre care amintim:
1 Convocarea și reactivarea Centrului Local de combatere a bolilor, pentru asigurarea aplicării de măsuri concentrate, prin colaborarea insterinstituțională a tuturor factorilor cu responsabilități în domeniu;
2 Distribuirea de materiale informative către populație, și afișarea acestora la punctele de intrare în țară ( rutiere și aeriene), sediul primăriilor și alte puncte de interes social și turistic;
3 Realizarea de controale în trafic vizând în principal târgurile de animale, transporturile internaționale de animale și alimente, rutele de tranzit și zonele turistice;
4 Supravegherea exploatațiilor de animale din specia porcină pe tot perimetrul județului cu activități mai intensificate în zona de nord, învecinată cu județul Satu Mare.
5 Realizarea de instruiri cu organizațiile care activează în domeniile de risc ( operatori economici din sectorul zootehnic și alimentar, fonduri de vânătoare, administratori a unor zone de interes turistic, medici veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii etc), în scopul conștientizării pericolului epidemiologic și social/ economic indus de pesta porcină africană, respectiv de popularizare a măsurilor de prevenire și diagnosticare precoce a acestei boli.

Din recomandările generale de prevenire și combatere a bolii, necesare a fi aplicate de cetățenii județului, menționăm:
1 Asigurarea condițiilor de biosecuritate în toate exploatațiile de porcine ( gospodării și ferme comerciale), cu interzicerea accesului la animalele cu statut epidemiologic necunoscut, respectiv menținerea animalelor doar în adăposturi, fiind interzisă scoaterea acestora pe pășuni;
2 Hrănirea animalelor doar cu furaje sigure, specifice speciei, cu origine cunoscută fiind interzisă hrănirea porcilor cu resturi alimentare rezultate în gospodăria proprie sau provenite de la unitățile de alimentație publică ( restaurante, cantine etc.)
3 Anunțarea de urgență a medicului veterinar local, a medicului oficial zonal sau direct a DSVSA Bihor ( telefon 0259.266.141) precum și a primăriei/ consiliul local, despre orice caz de îmbolnăvire care evoluează la porcii domestici cu febră și mortalitate mare, respectiv a identificării de cadavre sau porci sălbatici bolnavi, în scopul aplicării precoce a măsurilor de diagnostic și prevenire.
DSVSA Bihor va informa periodic publicul din județ, cu privire la evoluția bolii, respectiv măsurile ce se impun în scopul combaterii acesteia.

Distribuie informația
Alte știri