Studenţii bihoreni pot munci în perioada vacanţei de vară în Germania

AJOFM Bihor anunţă organizarea selecţiei pentru studenţii şi masteranzii care doresc să lucreze in Germania pe perioada vacanţei de vară (minim două luni). Timp de minim doua luni vor putea lucra in Ho-Re-Ca, sau in agricultura.

Testul de limbă germană se va ţine la Bucureşti în perioada 12 ianuarie–6 februarie la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, strada Spătaru Preda nr. 12, corp clădire A, parter, sector 5, tel. 0758/236.632.

Persoanele interesate trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, să fie studenţi sau masteranzi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la cursuri de zi, şi cunoştinţe bune şi foarte bune de limba germană.

Pentru participarea la selecţie sunt necesare următoarele documente: copie după actul de identitate (cu o valabilitate de minim şase luni); opţional, copie după paşaport (cu o valabiliate de minim şase luni); fişa de solicitare Bewerbung 2015, completată în două exemplare la calculator şi semnată (formularul tipizat se regăseşte pe site-ul AMOFM București, www.bucuresti.anofm.ro, rubrica Actualizari in site). De asemenea, este necesară adeverinţă de la facultate în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează (tipizat de la facultate); dovada acreditării, în cazul unei facultăţi particulare; recomandare de la unul din profesorii de la facultate; trei fotografii tip paşaport şi o copie a carnetului de conducere, dacă este cazul.