1,06% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bihor în luna aprilie 2022

La sfârșitul lunii aprilie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați 2.808 șomeri (din care 1.409 femei), rata șomajului fiind de 1,06%

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 1,16 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,10 pp.

Din totalul de 2.808 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bihor, 1.029 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.779 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.094 șomeri provin din mediul rural și 714 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (31%) , urmat de cei cu studii gimnaziale (23%), iar 2% au absolvit studiile postliceale. Șomerii cu studii liceale reprezintă 20% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii profesionale 14% iar cei cu studii superioare reprezintă 10% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 30% persoane foarte greu ocupabile, 24% greu ocupabile, 27% mediu ocupabile, iar 19% sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor la adresa www. anofm.ro.

Distribuie informația
Alte știri