11 firme din Bihor au fost amendate, în martie, pentru muncă nedeclarată / 22 de persoane nu aveau contract individual de muncă

În luna martie 2024 la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor au fost controlate un număr de 237 unităţi; s-au aplicat un număr de 356 sancţiuni contravenţionale, din care 57 amenzi în cuantum de 424.300 lei şi 299 avertismente. Din totalul de 356 sancţiuni aplicate de I.T.M. BIHOR în martie 2024:

-32% (114) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă;
-68% (242) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

  1. In domeniul sănătate şi securitate în muncă, în martie 2024 numărul unităţilor controlate în este 81, pentru abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă s-au dispus de măsuri de remediere şi au fost aplicate 114 sancţiuni contravenţionale, din care 104 sunt avertismente și 10 amenzi în valoare total de 46.500 lei.
  2. În domeniul relaţiilor de muncă, în martie 2024 au fost cuprinse în activitatea de îndrumare şi control un număr de 156 unităţi din domeniul public, mixt şi privat. Au fost constatate încălcări ale reglementărilor legale în vigoare în domeniul legislaţiei muncii, Codului Muncii, H.G.161/2006, etc.

Pentru abaterile de la reglementările legale în vigoare s-au dispus diferite măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 242 sancţiuni contravenţionale, dintre care 195
avertismente (81% din totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) şi 47(19% totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) amenzi în valoare totală de 377.800 lei.

În domeniul relațiilor de muncă, în martie 2024, din totalul de 242 sancţiuni:

228(94% din total sancțiuni) sunt sancţiuni pentru neconformităţi altele decât munca nedeclarată, din care: 36 amenzi în cuantum total de 113.800 lei și 192 avertismente.
14 (6% din total sancțiuni) sunt sancţiuni pentru neconformităţi pentru munca nedeclarată și subdeclarată, din care: 11 amenzi în cuantum total de 264.000 lei și 3 avertismente.

Pentru munca nedeclarată s-au aplicat 8 amenzi în valoare totală de 240.000 lei și 3 avertismente. Au fost depistate 11 societăţi comerciale care practicau muncă nedeclarată, fiind identificate 22 persoane prestând activitate nedeclarată. Dintre acestea:-22 persoane din cadrul a 11 unități nu aveau încheiat contract individual de muncă.

Pentru munca subdeclarată (acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată a salariului şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale,) s-au aplicat 3 amenzi în valoare totală 24.000 lei. Au fost depistate 3 societăţi comerciale care practicau muncă subdeclarată, fiind identificate 4 persoane prestând activitate subdeclarată.
Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus, au fost dispuse măsuri pentru intrarea în legalitate.

Exemple de domenii de activitate în care s-a depistat muncă nedeclarată/subdeclarată: transporturi, comerț, ingrijire animale, producție energie electrică.

Distribuie informația
Alte știri