1,16%, rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bihor în luna martie 2022

La sfârșitul lunii martie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați 3.087  șomeri (din care 1.562 femei), rata șomajului fiind de 1,16%.Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 1,22 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,06 pp.

Din totalul de 3.087 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bihor, 1.162 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.925 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.277  șomeri provin din mediul rural și 810 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii primare  au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (30%) , urmat de cei cu studii gimnaziale (24,2%), iar 1,7% au absolvit studiile postliceale. Șomerii cu studii liceale reprezintă 20% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii profesionale 14,7% iar cei cu studii superioare reprezintă 9,4% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 28,9% persoane foarte greu ocupabile, 24% greu ocupabile, 27,5% mediu ocupabile, iar 19,6% sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor la adresa www. anofm.ro.

Distribuie informația
Alte știri