12,9 milioane euro, disponibile pentru investiţii în abatoare de capacitate mică în zona montană

Foto: revistafermierului.ro

”Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă lansarea, în data de 13 iulie 2020a sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii 4 – Investiţii în active fizice – Sub-măsura 4.2 – ‘Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole – componenta investiţii în abatoare de capacitate mică în zona montană’, cu o alocare de totală de 12.930.334 euro”, a anunţat ministerul.

Beneficiarii sunt întreprinderile definite conform legislaţiei naţionale în vigoare, cooperativele, precum şi grupurile de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative/societăţi cooperative şi de 40% pentru alte întreprinderi şi nu va depăşi 300.000 euro/proiect.

Detaliile cu privire la condiţiile de eligibilitate, tipul sprijinului şi principiile de selecţie se pot găsi în Ghidul Solicitantului publicat pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea investiţiilor Rurale (AFIR).

Distribuie informația
Alte știri