1,33%, rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bihor în luna decembrie 2021

La sfârșitul lunii decembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați 3.523  șomeri (din care 1.846 femei), rata șomajului fiind de 1,33%

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 1,32 %, în această lună acest indicator a înregistrat o uşoară creştere cu 0,10 pp.

Din totalul de 3.523 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bihor, 1.657 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.866 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.516  șomeri provin din mediul rural și 1.007 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii primare  au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (29,35%) din care 8,46 sunt fără studii, urmat de cei cu studii gimnaziale (23,79%), iar 2,02% au absolvit studiile postliceale. Șomerii cu studii liceale reprezintă 21,46% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii profesionale 13,43% iar cei cu studii superioare reprezintă 9,96% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 28,7% persoane foarte greu ocupabile, 23,8% greu ocupabile, 27,2% mediu ocupabile, iar 20,3% sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor la adresa www. anofm.ro.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri