1,35%- rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bihor în luna august 2019

Foto: arhiva

La sfârșitul lunii august, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați 3.601 șomeri (din care 1.900 femei), rata șomajului fiind de 1,35%. Din totalul de 3.601 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bihor, 1.429 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 2.172 erau șomeri neindemnizați. In ceea ce privește mediul de rezidență, 2.386 șomeri provin din mediul rural și 1.215 sunt din mediul urban.

Cei mai mulţi şomeri erau cu vârstă între 40 și 49 ani (914), urmaţi de cei din grupa de vârstă între 50 și 55 ani (677), la polul opus aflându-se persoanele 25 și 29 ani (182). Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3601
< 25 ani 616
între 25-29 182
între 30-39 589
între 40-49 914
între 50-55 677
peste 55 ani 623

Șomerii cu învățământ primar și fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (38%), urmat de cei cu învățământ liceal (26%). Șomerii cu nivel de instruire profesional reprezintă 12 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 15%. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor la adresa www.bihor.anofm.ro.

Distribuie informația
Alte știri