15 posturi de ofițer și agent de poliție, prin încadrare directă, din sursă externă, scoase la concurs de IPJ Bihor

Foto: observatorulph.ro

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi vacante de ofițer de poliție și 5 posturi vacante de agent de poliție, prin încadrare directă din sursă externă, pe funcții de execuție vacante, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru reducerea deficitului de personal, după cum urmează:

– 1 post de ofițer de poliție, specialitatea investigații criminale:

– 1 post de ofițer de poliție, specialitatea comunicații și informatică:

– 1 post de ofițer de poliție, specialitatea ordine publică – silvicultură:

–  1 post de ofițer de poliție, specialitatea conducere auto în regim prioritar și defensiv:

– 1 post de ofițer de poliție, specialitatea educație fizică și autoapărare:

– 1 post de ofițer de poliție, specialitatea instrucția tragerii:

– 1 post de ofiter de poliție, specialitatea implementare proiecte:

– 3 posturi de agent de poliție, specialitatea reținere și arestare preventivă:

– 1 post de agent de poliție – conducător autospeciale la compartimentul Exploatare și Reparații Auto din cadrul Serviciul Logistic:

– 1 post de agent de poliție la compartimentul Apărare împotriva Incendiilor și Protecția Mediului din cadrul Serviciul Logistic:

– 1 post de ofițer de poliţie la Serviciul Logistic –Marketing și achiziții publice:

– 1 post de ofițer de poliţie la Serviciul Logistic – Administrarea patrimoniului imobiliar și intendență:

– 1 post de ofițer de poliție – linia de muncă Cercetare și prevenire a criminalității:

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condițiile de participare, documentele necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor se regăsesc pe site-ul oficial al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs:

https://bh.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs

Înscrierea se realizează, în perioada 23.09. – 05.10.2021, inclusiv (inclusiv în zilele nelucrătoare, până la data de 05.10.2021, doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail: sursaexterna@bh.politiaromana.ro

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 05.10.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente.

Alte știri