153 de bilete de tratament pentru pentru bihoreni, în 13 stațiuni balneare

Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate 153 de bilete de tratament  balnear, aferente seriei 13, începând cu data de 29 septembrie pentru următoarele staţiuni: Sovata -2 bilete, Herculane -15 bilete, Călimanești -3 bilete, Covasna -2 bilete, Băile Felix 34 bilete, Geoagiu 2 bilete, Băile 1 Mai -66 bilete, Mangalia-2 bilete, Moneasa-12 bilete, Neptun 4 bilete, Ocna Șugatag – 5 bilete, Slănic Prahova-2 bilete, Tășnad- 4 bilete .

Biletele se pot ridica de la sediul instituţiei până în data de 22 septembrie. Redistribuirea celor rămase va avea loc o zi mai târziu.  

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însoțitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite. De asemenea, însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însoțite persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier şi nu în regim de spitalizare.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată.

Alte știri