160 de bilete de tratament pentru pensionarii bihoreni, începând cu data de 13 iulie

Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate un numar de 160 bilete de tratament balnear aferente seriei 9, începând cu data de 13 iulie, pentru statiunile: Herculane 9 bilete, Buzias 2 bilete, Covasna 4 bilete, Eforie Nord 6 bilete, Felix 25 bilete, 1 Mai 58 bilete, Moneasa 14 bilete, Neptun 2 bilete, Ocna  Sugatag 4 bilete, Sangeorz 12 bilete, Tinca 19 bilete, Turda 2 bilete, Vatra Dornei 1 bilet, Tasnad 2 bilete.

Acestea se pot ridica de la sediul instituţiei zilnic, conform programului de lucru, de luni până joi în intervalul orar 8.00-15.00, vineri între orele 8.00-13.00 pana la data de 06.07.2022. Redistribuirea biletelor de tratament va avea loc la data de 7 iulie, începând cu ora 8.

Biletele de tratament se eliberează conform Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear aprobate prin Ordinul nr. 72/10.02.2022 al Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special- în original şi în copie- eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însotitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite. De asemenea însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însotiti, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru îndemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public.

Alte știri