181 de bilete de tratament pentru pentru bihoreni, în 16 stațiuni balneare

Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate un numar de 181 bilete de tratament  balnear aferente seriei 9, începând cu data de 27 iulie, pentru stațiunile: Sovata -2 bilete, Herculane-7 bilete, Buzias-2 bilete, Covasna-4 bilete, Băile Felix – 29 bilete, Eforie Nord-3 bilete, Saturn-14 bilete, Geoagiu-4 bilete, Băile 1 Mai-64 bilete, Moneasa-16 bilete, Ocna Șugatag -5 bilete, Sângeorz – 6 bilete, Slănic Prahova – 2 bilete, Tinca – 19 bilete, Căciulata – 2 bilete, Tășnad – 2 bilete.

Biletele de tratament se pot ridica de la sediul instituţiei zilnic, până la data de 19 iulie. Redistribuirea  va avea loc o zi mai tarziu, începând cu ora 8.

Biletele de tratament se eliberează în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special- în original şi în copie- eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însoțitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite. De asemenea însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însoțiți, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru îndemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare.    

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată.         

Distribuie informația
Alte știri