3 din 4 candidați la definitivat, declarați promovați, în județul Bihor

Astăzi 27 iulie 2022 s-au afișat și rezultatele înaintea contestațiilor la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022.

În județul Bihor au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 153 de candidați cu medii între 8 și 10, respectiv 74,63%

Facem precizarea că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 208 candidați (96,30 %). Dintre aceștia, 3 candidați s-au retras. Nu au fost lucrări anulate în centrele de evaluare.

Astfel, din totalul celor 205 candidaţi cu lucrări evaluate, 110 candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, 3 candidaţi au fost notați cu 10, iar 12 candidați au primit note între 9,50 și 9.99. De asemenea, 81 candidați au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 14 candidați.

Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun la centrele de examen, astăzi, 27 iulie și joi, 28 iulie. Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe definitivat.edu.ro, în data de 04 august.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Alte știri