30 septembrie – termen scadent pentru depunerea chestionarelor cu instalațiile clădirilor: apă, canal, încălzire și electricitate

În cursul lunilor iunie-iulie din acest an, proprietarii clădirilor menționate au fost notificați în vederea completării unui chestionar pentru inventarierea instalațiilor aferente clădirilor. Primăria Oradea roagă cetățenii ca în cazul în care regăsesc clădirea aflată în proprietate pe listă, dar nu au primit prin corespondență Notificarea Primăriei, să descarce și să completeze chestionarul din fișierul de pe site-ul oradea.ro

Chestionarul are rolul de a stabili încadrarea clădirii în categoria clădire cu instalații, respectiv clădire fără instalații.

Potrivit Codului Fiscal, o clădire este considerată clădire cu instalații dacă este dotată, cumulativ, cu cele 4 instalații: de apă, de canalizare, de energie electrică și de încălzire.

Pe de altă parte, sunt considerate clădiri fără instalații și au impozitare diferită, clădirile cărora le lipsește una sau mai multe dintre instalaţiile menționate anterior.

Până la 30 septembrie 2019, proprietarii clădirilor au obligația completării și trimiteri chestionarul către Primărie, prin una dintre următoarele modalități:

– scanat/fotografiat pe adresa de email primarie@oradea.ro sau

– prin depunerea la Primărie – Sala Ghișeelor, sau

– prin poștă pe adresa Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii nr. 1.

După 30 septembrie 2019, Primăria Oradea va proceda la verificarea tuturor clădirilor fără instalații, pentru care nu a fost transmis chestionarul completat.

Potrivit Codului Fiscal, modificările aduse clădirilor (exemplu: introducerea rețelelor/instalațiilor), poate conduce modificarea impozitului aferent acesteia, iar proprietarul este obligat să depună o declarație fiscală în termen de 30 de zile de la data apariției modificării. La o constatare ulterioară a modificărilor, impozitul pe clădire se va recalcula, adăugându-se și majorări de întârziere.

Distribuie informația
Alte știri