31 martie 2018 – data limită de transmitere a salariului brut în Revisal

În contextul trecerii contribuţiilor la pensii şi sănătate în totalitate în sarcina angajaţilor, modificările la salariile brute pot fi transmise în Revisal de către angajatori, prin excepţie pana la finele lunii martie 2018, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor.
Potrivit noii legislaţii, termenul pentru notificarea ITM cu privire la încheierea contractelor cu prestatorii s-a modificat, aceasta trebuind depusă în maxim 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor de prestări de servicii.

Pentru personalul platit din fonduri publice, data transferului se transmite în termen de cinci zile lucrătoare de la data transferului, respectiv preluării prin transfer. Actul normativ aduce o modificare şi în cazul contractelor de muncă suspendate:“datele privind perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de trei zile lucrătoare de la data suspendării;”

Modificarea salariului brut, a sporurilor si/sau indemnizațiilor se transmit în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, prevederea aplicându-se din aprilie 2018.
Noi prevederi au fost introduse şi în ceea ce priveşte eliberarea de documente angajaţilor.
Astfel, la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia copii ale documentelor existente în dosarul personal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării.

Documentele vor fi eliberate în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator.
În plus, la încetarea activităţii salariatului, angajatorii au obligaţia să îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru.

Distribuie informația
Alte știri