39 persoane descoperite de ITM Bihor, în luna iulie, la muncă nedeclarată

I.Situația generală privind controalele efectuate în luna iulie 2022

În luna iulie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor au fost controlate un număr 263 unităţi; s-au aplicat un număr de 339 sancţiuni contravenţionale, din care 44 amenzi în cuantum de 735.500 lei şi 295 avertismente.

Din totalul de 339 sancţiuni aplicate de I.T.M. BIHOR în iunie 2022:

– 31% (104) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă;

– 69% (235) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

1. In domeniul sănătate şi securitate în muncă în iulie 2022 au fostcontrolate 109 unităţi. Pentru abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă s-au dispus măsuri de remediere şi au fost aplicate 104 sancţiuni contravenţionale din care 101 sunt avertismente și 3 amenzi în cuantum total de 13.000 lei.

2. In domeniul relaţiilor de muncă în iulie 2022au fost cuprinse în activitatea de îndrumare şi control un număr de 154 unităţi din domeniul public, mixt şi privat.

Pentru abaterile de la reglementările legale în vigoare s-au dispus diferite măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 235 sancţiuni contravenţionale, dintre care avertismente 194(83% din totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) şi 41(17% totalul sancţiunilor în domeniul r.m.)amenzi în valoare totală de 722.500 lei.

In domeniul R.M.în iulie 2022 din totalul de 235 sancţiuni:

  • 10 (4% din total sancțiuni) sunt amenzi pentru munca nedeclarată în cuantum de 370.000 lei;
  • 225(96% din total sancțiuni) sunt sancţiuni pentru neconformităţi altele decât munca nedeclarată, din care:
  • 31 amenzi în cuantum de 352.500 lei;

– 194 avertismente.

În luna iulie 2022, au fost identificate 39 persoane desfășurând muncă nedeclarată în cadrul a 14 unități. Dintre acestea 24 persoane nu aveau întocmit contract individual de muncă, iar 15 persoane prestau activitate în afara programului de lucru din contractul part-time.

Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus, au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate.

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri