4 candidaţi, notați cu 10, la examenul național pentru definitivare în Bihor

În județul Bihor procentul de promovare din sesiunea 2021 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este de 78,23%, în județul Bihor.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 151 de candidați cu medii între 8 și 10. Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 198.de candidați (96,11%) din totalul de 206 candidați cu dreptul de a participa la această sesiune a probei scrise. Dintre aceștia, .5 candidați s-au retras.

Astfel, din totalul celor193 de candidaţi cu lucrări evaluate, 99 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, 4 candidaţi au fost notați cu 10 , iar 15 candidați candidați au primit note între 9,50 și 9.99. De asemenea, 83 de candidați au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 11  candidați.

În ce privește media finală situația este utrmătoarea: 3 candidați au obșinut media 10,00, 26 candidați medii între 9,500 și 9,99, 122 candidați medii între 8 și 9,49, respectiv 49 de candidați nu au promovat înainte de contestații

Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun la centrele de examen, astăzi, 21 iulie și joi, 22 iulie. Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe definitivat.edu.ro, în data de 28 iulie.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Alte știri