4 primari si 123 de consilieri din Bihor si-au pierdut mandatele

Prefectura a anuntat vineri ca a emis, in ultimele zile,  60 de ordine, pentru 54 de consilii locale, prin care a constatat încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatelor de consilier local, pentru un număr de 123 de consilieri locali. Primarii comunelor Bulz, Criștioru de Jos, Pietroasa și Sâmbăta sunt  in aceeasi situatie.

 

Ordinele au fost emise în temeiul prevederilor articolelor 9 alin 2 din Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali potrivit căruia ‘Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: h/1) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;’ și 12 alin 3 din Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali care stipulează faptul că: ‘(3) În cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h/1), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul județean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local sau județean.’

Art 15 alin 2 din Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali prevede faptul că: ‘(2) Calitatea de primar și, respectiv, de președinte al consiliului județean încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri: g/1) pierderea, prin demisie, a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorității naționale pe a cărei listă a fost ales;’

Respectiv art 16 alin 2 din Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali care prevede faptul că: ‘(2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al orașului, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.’

Toate aceste articole sunt coroborate cu art 8 alin 1 din Legea partidelor politice nr 14/2003 care prevede faptul că: ‘Un cetățean român nu poate face parte în același timp din două sau mai multe partide politice.’, respectiv art 8 alin 2 ‘Înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior.’

Distribuie informația
Alte știri