43 de posturi de director și director adj, scoase la concurs de Inspectoratul Școlar Județean Bihor

Foto: citymaps.ro

Luni, 27 iunie 2022, pe pagina web a ISJ Bihor www.isjbihor.ro s-au publicat funcțiile vacante de director și director adjunct din județul Bihor pentru care se organizează concursul.

La nivelul județului sunt vacante, în învățământul preuniversitar de stat, 29 de posturi de director, respectiv 15 de posturi de director adjunct. Nu se organizează în această etapă concurs pentru ocuparea funcției de director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională.

În perioada 28 iunie-17 iulie 2022 se depun dosarele de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată, iar în perioada 18-21 iulie 2022 are loc evaluarea dosarelor de înscriere. În data de 22 iulie 2022 se afișează lista candidatilor admiși la evaluarea dosarelor. După remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere se afișează din nou lista candidaților admiși la evaluarea dosarelor în data de 28 iulie.

Proba scrisă se va desfășura în data de 8 septembrie 2022. În perioada 22-29 septembrie 2022  se va desfășura proba de interviu. Contestațiile la proba de interviu se depun și se soluționează în perioada 23-30 septembrie. Rezultatele finale se afișează pe data de 30 septembrie 2022 și se validează în  4 octombrie 2022.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ de stat se organizează, în conformitate cu prevederile art. 257, 258 și ale art. 259 alin(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sub coordonarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratele Şcolare Judeţene.

Monitorizarea şi coordonarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ sunt asigurate de Ministerul Educaţiei, prin Comisia naţională de monitorizare şi coordonare a concursului.

Lista funcțiilor vacante și detaliile referitoare la ocuparea acestora poate fi consultată accesând link-ul:

În conformitate cu Calendarul concursului în fiecare etapă pe pagina web a instituției se vor posta informațiile și documentele necesare

Alte știri