43 ha din lunca Crișului Repede, date în folosință Apelor Române în vederea dezvoltării ecosistemului

Municipiul Oradea va transfera în folosință gratuită către Apele Române o suprafață de  43 de ha de teren situat în lunca inferioară a Crișului Repede, în vederea dezvoltării ecosistemului râului până la frontiera maghiaro-română.

„Apele Române au câștigat un proiect de 7 milioane euro prin PNRR, care cuprinde și această zonă, pe care le-o transferăm acum în folosință gratuită.  Investiția acestora este una binevenită, în condițiile în care municipiul căuta oricum finanțare pentru transformarea acestei zone degradate”, a precizat primarul Florin Birta.

În urma acestui proiect al Apelor Române, zona va fi ecologizată, se va reface coridorul vegetal adiacent malurilor Crișului Repede, se va realiza un sistem de monitorizare a cursului de apă și a zonei adiacente, creându-se astfel condițiile refacerii habitatelor și punerii zonei la dispoziția iubitorilor de natură.

Astfel, Consiliul Local a aprobat în ședința de joi, 30 martie,  constituirea în favoarea Administrației Naționale „Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Crișuri dreptul de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 430.620 mp pe o perioadă de 10 ani.

Distribuie informația
Alte știri