475 de contribuabili orădeni au fost declarați în stare de insolvabilitate

Pentru 475 contribuabili persoane fizice, Primăria Oradea a întocmit procesele-verbale de declarare a stării de insolvabilitate în cursul anului curent. Suma totală datorată de către cei 475 de persoane este de 3.893.742 lei, iar cea mai mare obligație fiscală individuală, a unui contribuabil, este de 113.746 lei.

Potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, este insolvabil debitorul ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată sau care nu au venituri sau bunuri urmăribile. Obligațiile fiscale ale debitorilor declarați în stare de insolvabilitate sunt scoase din evidența curentă și sunt trecute într-o evidență separată.

Declararea stării de insolvabilitate nu înseamnă ștergerea datoriilor acestor contribuabili, ci doar întreruperea executării silite. Concret, Direcția Economică va solicita în instanță, în cazul obligațiilor fiscale de tipul amenzilor contravenționale, transformarea debitelor restante în muncă în folosul comunității.

În paralel, Direcția Economică va verifica anual starea acestor contribuabili, iar în cazurile în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită în sensul trecerii din evidența separată în evidența curentă și instituirea de popriri – pe veniturile obținute sau sechestre – pe bunurile dobândite.

Distribuie informația
Alte știri