5 unități școlare din Oradea intră în linie dreaptă în ceea ce privește reabilitarea energetică. Vezi care sunt

Un număr de cinci unități școlare din Oradea intră în linie dreaptă în ceea ce privește reabilitarea energetică, după ce a fost demarată procedura de licitație aferentă acestor investiții.

Data limita de depunere a ofertelor în SEAP este 01.04.2024, ora 15:00, iar valoarea estimată este 90.239.733,46 lei fără TVA.

Unitățile de învățământ care vor fi reabilitate energetic sunt Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”; Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”; Școala Gimnazială „Oltea Doamna”; Colegiul Național „Iosif Vulcan” clădirea de pe str. Decebal nr 76, respectiv clădirea de pe str. Jean Calvin nr. 3,  Grădinița nr. 42  situată pe str. Salcâmilor nr. 8.

Fiecare unitate de învățământ este separată pe loturi.

Aceste reabilitări sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în vederea creșterii eficienței energetice în conformitate cu strategia de dezvoltare a municipiului. Conform legislației în vigoare, îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivității, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Durata estimată de execuție a fiecărui obiectiv de investiții este de 14 luni la Liceul Iosif Vulcan, Oltea Doamna respectiv grădinița nr. 42, iar în cazul Liceului Aurel Lazăr și Nicolae Bălcescu este de 24 de luni. După finalizarea procedurii de licitație, lucrările de modernizare pot fi începute din acest an.

Distribuie informația
Alte știri