75,94 %: rata de promovare în prima sesiune a examenului național de Bacalaureat în județul Bihor 2022 (după contestații)

Rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2022), după contestații au fost afișate astăzi, 01 iulie 2022, în centrele de examen și pe site-ul dedicat

În județul Bihor, dintre cei 3595 candidați înscriși pentru această sesiune, s-au prezentat 3495, respectiv 97, 21%

În județul Bihor rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare), înregistrată înainte de contestații este de 73,65 %, iar după contestații de 75,94%

După contestații, din totalul celor 3495 candidați prezenți, au promovat 2654, față de 2574, înainte de contestații, (2539 – promoția curentă, respectiv 80,76% și 115 – promoțiile anterioare, adică 32,76%).

2 candidați: de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea, respectiv Colegiul Național ”Onisifor Ghibu” Oradea au obținut media 10.

Din numărul total al celor reușiți pe tranșe de medii după contestații, situația este următoarea: 666 față de 623 candidați au obținut medii între 9-9,99, 795 față 808 candidați au obținut medii între 8-8,99, 634 față de 642 candidați între 7-7,99, medii între 6-6,99 obținând un număr de 557 față de 499 candidați

Precizăm că procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.

În județul Bihor 3595 candidaţi s-au înscris în vederea susținerii probelor din prima sesiune (iunie-iulie) a examenului național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022. Din totalul celor înscrişi, 3180 candidați au provenit din promoţia 2021-2022, iar 415 candidați din promoţiile anterioare.100 de elevi nu s-au prezentat. 1 candidat a fost eliminat.

Probele scrise s-au desfășurat în 13 de centre de examen: Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea, Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea, Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea, Liceul de Arte Oradea, Liceul Teologic Romano-Catolic ”Szent Laszlo” Oradea, Liceul Teoretic „Petofi Sandor” Săcueni, Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei, Colegiul Național „Octavian Goga” Marghita, Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd, Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta, Colegiul Național „Samuil Vulcan” Beiuș, iar pentru evaluarea lucrărilor s-au organizat trei centre zonale de evaluare.

Rezultatele elevilor sunt publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

Alte știri