76 de bilete de tratament balnear pentru pensionarii bihoreni. Vezi cum pot fi obținute

Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate 76 bilete de tratament balnear aferente seriei 1, începând cu data de 09.03.2023, pentru statiunile: Buzias 4 bilete, Covasna 2, Geoagiu 2, 1 Mai 58, Moneasa 10 bilete. Acestea se pot ridica de la sediul instituţiei zilnic, conform programului de lucru, de luni până joi între orele 8.00-15.00, vineri între orele 8.00-13.00 .

Biletele de tratament se eliberează în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special  eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însotitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite. De asemenea însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioar.

Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însotiti, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru îndemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare.      

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată.

Distribuie informația
Alte știri