90 de bilete de tratament pentru bihoreni, în 6 stațiuni balneare

Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate 90 de bilete de tratament  balnear, aferente seriei 3, începând cu data de 22 aprilie, pentru stațiunile: Băile 1 Mai-68 bilete, Covasna 2 bilete, Moneasa-8 bilete, Geoagiu Băi-6 bilete, Buzias 4 bilete, Olanesti-2 bilete.

Biletele de tratament se pot ridica de la sediul instituţiei zilnic, conform programului de lucru, de luni până vineri în intervalul orar 8.00-12.00 până la data de 15.04.2021, urmând ca redistribuirea acestora să aibă loc în 16.04.2021 începând cu ora 8.

Biletele de tratament se eliberează conform Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear aprobate prin Ordinul nr. 141/16.03.2021 al Presedintelui Casei Naționale de Pensii Publice, în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special în copie eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însoțitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite. De asemenea însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însoțiți, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru îndemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public.          

Distribuie informația

Casă de vânzare în Sânnicolau Român, 3 camere - 150 mp, verandă, anexe. Plus o bucătărie de vară. Teren pentru grădină în suprafață de 15 ari. Fântână proprie. Posibilități de racordare la canalizare, apă și gaz. Drum asfaltat. Zonă foarte liniștită la o distanță de 30 km de Oradea, iar ca timp aprozimativ 30 minute, pe drumul noul realizat pe la Livada. Prețul 35.000 euro. Negociabil. Telefon 0743183715.

Alte știri