91 de comune bihorene pot demara lucrări de înregistrare sistematică în cadastru

 ocpi
Începând cu data de 30 iunie 2016, prin punctul 8 din OUG nr. 35/28.06.2016 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr 7/1996, s-au introdus, la art. 9 alin. 34, noi prevederi care susţin înregistrare sistematică în cadastru şi carte funciară. Prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară se finanţează lucrările de înregistrare sistematică ce
vor fi iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul lor, ce cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.
După apariţia acestui ordin, în termen de 45 de zile, primăriile comunelor trebuie să depună la OCPI Bihor, cereri pentru finanţarea întăbulării gratuite şi încheierea contractelor aferente. La nivelul jud Bihor 91 de comune pot iniţia demararea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi carte funciară. În baza acestor contracte, primăriile vor încheia la rândul lor contracte cu
topografi autorizaţi pentru efectuarea lucrărilor necesare ce vor sta la baza înregistrării sistematice în cadastru şi carte funciară.
Distribuie informația
Alte știri