A fost aprobat proiectul și cheltuielile legate de reabilitarea zidurilor Cetății Oradea. Comunicat

În ședința Consiliului Local de luni, 24 septembrie, a fost aprobat proiectul și cheltuielile privind realizarea investiției „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea – Centru multicultural și multiconfesional European – Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt și Bethlen, respectiv a curtinei nordice și vestice”. De asemenea, a fost aprobată asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, împuternicit cu semnarea actelor necesare și a contractului fiind primarul Municipiului Oradea.

Obiectivul proiectului este punerea în valoare a monumentului istoric Cetatea Oradea, creșterea reprezentativității și vizibilității acesteia prin includerea în viața socio-culturală a comunității, ca un important pilon al turismului orădean, cu arie de acțiune regional-națională și internațională.
Proiectul propune reabilitarea și refuncționalizarea următoarelor construcții din componența Cetății Oradea:
-Corpul F: parter – sală multifuncțională cu garderobă (conferințe, expoziții, etc.) și subsol – spațiu expozițional și grupuri sanitare;
-Bastioanele Ciunt și Bethlen;
-Zidurile de incintă – cortina nordică, cuprinsă între Bastioanele Aurit și Ciunt și cea vestică, cuprinsă între Bastioanele Ciunt și Bethlen.

Valoarea totală a investiției este de 10.888.637 de lei (TVA inclus), fără TVA iar durata de realizare este de 30 de luni. Investiția va fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate și din surse proprii bugetare. Contribuția Municipiului Oradea reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă (10.543.736 lei, inclusiv TVA) a proiectului, în cuantum de 210.875 lei. Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din bugetul local al Municipiului Oradea.

Distribuie informația
Alte știri