A fost înființat primul cluster de geotermalism din România

Miercuri, 12 februarie 2020, în Sala Mare a Primăriei Oradea, a fost semnat actul constitutiv și statutul „Asociaţiei Clustherm Transylvania”. Scopul acesteia este de a crește competitivitatea economică a Asociației Clustherm Transylvania și a membrilor, atât în plan național, cât și în plan internațional, prin valorificarea resurselor geotermale, termo-minerale, minerale terapeutice și minerale naturale. Asociaţa este una neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi independentă, nesubordonată vreunei alte persoane juridice.

Municipiul Oradea a fost ales, în data de 29 ianuarie, să dețină funcția de președinte al consiliului director pentru o perioadă de 2 ani. Sediul Asociaţiei Clustherm Transylvania este în Oradea, pe str. Alexandru Cazaban nr. 49.

Asociația are un număr de 35 de membri. Printre membrii fondatori ai asociației se numără reprezentanți ai mediului de afaceri (12), instituții de învățământ (4), instituții publice (17), precum și asociații de suport în activitate (2). Membrii provin din 4 județe din nord-vestul României: Bihor, Cluj, Satu-Mare și Bistrița Năsăud.

„Oradea are mai multe proiecte care vizează valorificarea zăcământului de apă geotermală și am decis să ne alăturăm acestei Asociații pentru a dezvolta, în continuare, această componentă de geotermalism. Urmează să depunem, în perioada imediat următoare, un proiect prin intermediul clusterului ce vizează realizarea a trei laboratoare de analiză a apei geotermale,” a spus viceprimarul Mircea Mălan.

Cei prezenți au precizat că înființarea primului Cluster pe geotermalism din România reprezintă un moment istoric, care va aduce doar beneficii. Asociaţia îşi poate desfăşura activitatea pe întregul teritoriu al României şi în străinătate. Totodată, în funcţie de necesităţi, asociaţia îşi poate constitui filiale și sucursale, în ţară sau străinătate, prin decizia Adunării Generale, în condițiile legii.

Patrimoniul inițial, la data constituirii Asociaţiei Clustherm Transylvania, în valoare de 17.500 lei, este format din aportul egal al fiecărui membru fondator, cu o participare în valoare de 500 lei/ membru. Consiliul Director va avea în special rol de coordonare și va fi compus din 8 persoane, fiecare dintre acestea reprezentând un membru al Asociației Clustherm Transylvania: 1 președinte, 6 vicepreședinți și 1 secretar general. Prima componență nominală a Consiliul Director este următoarea:

1. Preşedinte: Nicula Oana-Laura, reprezentant al membrului Municipiul Oradea;

2. Vicepreşedinte: Fechete Dumitru, reprezentant al membrului Aqua President SRL;

3. Vicepreşedinte: Apahidean Dorin, reprezentant al membrului Salina Turda SA;

4. Vicepreşedinte: Barbara Zoltán, reprezentant al membrului Solarex SRL;

5. Vicepreşedinte: Toader Valentin, reprezentant al membrului Universitatea Babeș-Bolyai; 

6. Vicepreşedinte: Trișcă Andrei-Simion, reprezentant al membrului Comuna Sânmartin;

7. Vicepreşedinte: Dîncu Ionel, reprezentant al membrului Asociația Parteneriat Gal Ținutul Haiducilor; 

8. Secretar general: Dodescu Anca-Otilia, reprezentant al membrului Universitatea din Oradea.  

Alte știri